MEDICINĂ

Printre clienții noștri se numără cea mai mare parte a lanţurilor private de clinici medicale, spitale judeţene, numeroase spitale municipale şi orăşeneşti, precum şi cabinete medicale individuale de radiodiagnostic (inclusiv radiodiagnostic dentar). Asigurăm monitorizarea dozimetrică pentru peste 8000 de cadre medicale din toate specialităţile ce utilizează tehnici de diagnostic şi tratament ce implică utilizarea de surse radioactive: imagistică, radioterapie, cardiologie, neurochirurgie, ortopedie etc.

EDUCAȚIE ȘI CERCETARE

Oferim servicii de monitorizare dozimetrică atât pentru personalul permanent al centrelor universitare, ce activează la catedre de fizică atomică şi nucleară sau alte discipline ce implică surse de radiaţii, cât şi pentru studenţii ce efectuează lucrări de laborator cu surse de radiaţii. De asemenea, printre clienţii noştri se numără numeroase institute de cercetare în domeniul nuclear sau în domenii conexe ce utilizează aplicaţii ale surselor de radiaţii.

INDUSTRIE

De la control nedistructiv, carotaj radioactiv până la producerea şi transportul de radioizotopi utilizaţi în diagnosticarea şi tratarea diverselor boli, DOZIMED asigură monitorizarea dozimetrică pentru operatorii generatorilor de raze X sau ai surselor izotopice de radiaţii.

INSPECȚIE ȘI SECURITATE

DOZIMED asigură monitorizare dozimetrică pentru operatorii aparatelor de control bagaje, control de frontieră sau alte dispozitive de control ce utilizează surse de radiaţii.

EXPUNERE LA SURSE NATURALE DE RADIAȚII

Asigurăm monitorizarea dozimetrică a persoanelor ce prin natura activităţii lor intră în contact cu surse naturale de radiaţii, în diverse domenii: minerit uraniu, prelucrarea şi procesarea minereului de uraniu etc.

Scroll Up