MONITORIZARE DOZIMETRICĂ LA CRISTALIN

Dozimetria la cristalin presupune monitorizarea dozimetrică individuală cu dozimetre termoluminescente Harshaw pentru evaluarea mărimii Hp(3). La ora actuală, acest subiect este de interes crescut, deoarece studiile epidemiologice au arătat creşterea incidenţei cazurilor de cataractă pentru persoanele expuse profesional care lucrează în radiologia/cardiologia intervenţională.

Rezultatele unor studii experimentale efectuate în România de laboratorul nostru în colaborare cu persoane expuse din cadrul unor laboratoare de cardiologie intervenţională pot fi consultate aici.

În condiţiile reducerii drastice a limitei maxime de doză la nivelul cristalinului de la valoarea de 150 mSv/an la 20 mSv/an (DIRECTIVA 2013/59/EURATOM A CONSILIULUI din 5 decembrie 2013 de stabilire a normelor de securitate de bază), monitorizarea dozimetrică la cristalin devine o chestiune de mare actualitate, în special pentru persoanele expuse profesional din radiologia/cardiologia intervenţională.

Trasabilitatea măsurătorilor este asigurată prin etalonarea sistemului dozimetric termoluminescent Harshaw în cadrul laboratorului SSDL al Czech Metrology Institute.

Serviciile de monitorizare dozimetrică la cristalin cu dozimetre termoluminescente Harshaw includ:

-Expedierea lunară a dozimetrelor de cristalin, înainte de data de 1 a fiecărei luni

-Interpretarea semnalului termoluminescent, evaluarea şi raportarea Hp(3). Disponibilitatea rezultatelor: 2 – 5 zile lucrătoare de la primirea dozimetrelor purtate, prin intermediul bazei de date on-line RepDoz

-Emiterea buletinelor dozimetrice, a rapoartelor de atenţionare la depăşirea limitei derivate lunare, a rapoartelor anuale conţinând doza cumulată pentru anul calendaristic anterior

-Accesul on-line la rezultatele monitorizării şi vizualizarea istoricului dozelor

 

Necesitatea şi avantajele utilizării dozimetrelor termoluminescente pentru cristalin Harshaw:

-Recomandarea puternică a monitorizării persoanelor din IR/IC radiologia/cardiologia intervenţională

-Tehnologie modernă, detectori realizaţi din material echivalent ţesut

-Purtarea a până la 3 detectori pe bentiță în cazul câmpurilor neuniforme de radiații.

 

Prezentare dozimetru de cristalin

Instrucțiuni de purtare