MONITORIZARE DOZIMETRICĂ LA EXTREMITĂȚI

Dozimetria la extremităţi presupune monitorizarea dozimetrică individuală cu dozimetre termoluminescente Harshaw pentru evaluarea mărimii Hp(0,07). Standardul EN ISO 15382 „Radiological protection – Procedures for monitoring the dose to the lens of the eye, the skin and the extremities”, recomandă pentru medicina nucleară, purtarea inelului la baza degetului arătător al mâinii non-dominante.

Serviciile de monitorizare dozimetrică la extremităţi cu dozimetre termoluminescente Harshaw includ:

-Expedierea lunară a dozimetrelor de extremităţi, înainte de data de 1 a fiecărei luni

-Interpretarea semnalului termoluminescent, evaluarea şi raportarea Hp(0,07). Disponibilitatea rezultatelor: 2 – 5 zile lucrătoare de la primirea dozimetrelor purtate, prin intermediul bazei de date on-line RepDoz

-Emiterea buletinelor dozimetrice, a rapoartelor de atenţionare la depăşirea limitei derivate lunare, a rapoartelor anuale conţinând doza cumulată pentru anul calendaristic anterior

-Accesul on-line la rezultatele monitorizării şi vizualizarea istoricului dozelor.

 

Prezentare dozimetru de extremități

Instrucțiuni de purtare