Dozimetrie la extremităţi

Dozimetrie la extremităţi – monitorizarea dozimetrică individuală cu dozimetre termoluminescente Harshaw pentru evaluarea mărimii Hp(0,07).Recomandările proiectului ORAMED pentru monitorizarea la extremităţi în medicina nucleară: purtarea inelului la baza degetului arătător al mâinii non-dominante. Mai multe detalii puteţi găsi pe:  www.oramed-fp7.eu/en/Presentations

extremitati 1extremitati 2.jpg

Click aici pentru prezentarea dozimetrului de extremităţi şi click aici pentru instrucţiunile de purtare

Serviciile de monitorizare dozimetrică la extremităţi cu dozimetre termoluminescente Harshaw includ:

-Expedierea lunară a dozimetrelor de extremităţi, înainte de data de 1 ale lunii
-Interpretarea semnalului termoluminescent, evaluarea şi raportarea Hp(0,07). Disponibilitatea rezultatelor: 2 – 5 zile lucrătoare de la primirea dozimetrelor purtate, prin intermediul bazei de date on-line – RepDoz
-Emiterea buletinelor dozimetrice, a rapoartelor de atenţionare la depăşirea limitei derivate lunare, a rapoartelor anuale conţinând doza cumulată pentru anul calendaristic anterior
-Accesul on-line la rezultatele monitorizării şi vizualizarea istoricului dozelor

ads