MONITORIZARE DOZIMETRICĂ LA NEUTRONI

Dozimetrie la neutroni presupune monitorizarea dozimetrică individuală cu dozimetre termoluminescente de albedo (Harshaw) pentru determinarea dozei datorate componentei de neutroni a câmpului mixt gamma-neutroni, în cazul particular al aplicaţiilor din industrie.

Trasabilitatea măsurătorilor este asigurată prin etalonarea sistemului dozimetric termoluminescent Panasonic în cadrul laboratorului SSDL al Czech Metrology Institute, la surse de 241Am-Be şi 252Cf.

Performanţa sistemului a fost evaluată pe baza testelor de tip efectuate în laborator SSDL, iar menţinerea performanţei sistemului a fost verificată prin participarea la exerciţiul european de comparare inter-laboratoare pentru determinări de Hp(10) la neutroni, IC2012n, organizat de EURADOS.

Serviciile de monitorizare dozimetrică la neutroni cu dozimetre TLD Harshaw includ:

-Expedierea lunară a dozimetrelor de neutroni, înainte de data de 1 a fiecărei luni

-Interpretarea semnalului termoluminescent, evaluarea şi raportarea Hp(10). Disponibilitatea rezultatelor: 2 – 5 zile lucrătoare de la primirea dozimetrelor purtate, prin intermediul bazei de date on-line RepDoz

-Emiterea buletinelor dozimetrice, a rapoartelor de atenţionare la depăşirea limitei derivate lunare, a rapoartelor anuale conţinând doza cumulată pentru anul calendaristic anterior

-Accesul on-line la rezultatele monitorizării şi vizualizarea istoricului dozelor

Avantajele utilizării dozimetrelor de neutroni Harshaw:

-Tehnologie modernă, detectori realizaţi din material echivalent ţesut

-Limită de detecţie scăzută

Instructiuni purtare neutroni

Dozimetrul TLD pentru neutroni 2019