Dozimetrie la neutroni

Dozimetrie la neutroni– monitorizarea dozimetrică individuală cu dozimetre termoluminescente de albedo (Harshaw) pentru determinarea dozei datorate componentei de neutroni a câmpului mixt gamma-neutroni,

în cazul particular al aplicaţiilor din industrie.Picture1

Click aici pentru prezentarea dozimetrului de neutroni şi click aici pentru instrucţiunile de purtare.

Trasabilitatea măsurătorilor este asigurată prin etalonarea sistemului dozimetric termoluminescent Panasonic în cadrul laboratorului SSDL al Czech Metrology Institute, la surse de 241Am-Be şi 252Cf.

 

Performanţa sistemului a fost evaluată pe baza testelor de tip efectuate în laborator SSDL şi a fost verificată menţinerea performanţei sistemului prin participarea la exerciţiul european de comparare inter-laboratoare pentru determinări de Hp(10) la neutroni, IC2012n, organizat de EURADOS.

Serviciile de monitorizare dozimetrică la neutroni cu dozimetre TLD Harshaw includ:

-Expedierea lunară a dozimetrelor de neutroni, înainte de data de 1 ale lunii
-Interpretarea semnalului termoluminescent, evaluarea şi raportarea Hp(10). Disponibilitatea rezultatelor: 2 – 5 zile lucrătoare de la primirea dozimetrelor purtate, prin intermediul bazei de date on-line – RepDoz
-Emiterea buletinelor dozimetrice, a rapoartelor de atenţionare la depăşirea limitei derivate lunare, a rapoartelor anuale conţinând doza cumulată pentru anul calendaristic anterior
-Accesul on-line la rezultatele monitorizării şi vizualizarea istoricului dozelor

Avantajele utilizării dozimetrelor de neutroni Harshaw:

-Tehnologie modernă, detectori realizaţi din material echivalent ţesut
-Limită de detecţie scăzută

ads