MONITORIZARE DOZIMETRICĂ LA NIVELUL ÎNTREGULUI ORGANSIM

Dozimetria la nivelul întregului organism presupune monitorizarea dozimetrică individuală cu dozimetre termoluminescente (TLD) Panasonic  pentru evaluarea mărimii Hp(10).

Activitatea laboratorului DOZIMED este organizată în conformitate cu cerinţele standardelor ISO 17025:2005 şi ISO 9001:2008, fiind implementate şi recomandările tehnice ale Comisiei Europene (EC RP-160): “Technical Recommendations for Monitoring Individuals Occupationally Exposed to External Radiation”.

Trasabilitatea măsurătorilor este asigurată prin etalonarea sistemului dozimetric termoluminescent Panasonic în cadrul laboratorului SSDL al Health Protection Agency, U.K.

Pentru caracterizarea performanţei sistemului Panasonic au fost efectuate testele de tip în laborator SSDL, membru al IAEA/WHO Secondary Standard Dosimetry Laboratory Network.

Serviciile de monitorizare dozimetrică cu dozimetre termoluminescente Panasonic includ:

-Expedierea lunară a dozimetrelor Panasonic, înainte de data de 1 a fiecărei luni

-Interpretarea semnalului termoluminescent, evaluarea şi raportarea Hp(10). Disponibilitatea rezultatelor: 2 – 5 zile lucrătoare de la primirea dozimetrelor purtate, prin intermediul bazei de date on-line RepDoz

-Emiterea buletinelor dozimetrice, a rapoartelor de atenţionare la depăşirea limitei derivate lunare, a rapoartelor anuale conţinând doza cumulată pentru anul calendaristic anterior

-Accesul on-line la rezultatele monitorizării şi vizualizarea istoricului dozelor

-Dozimetre TLD ambalate în punguţe de culori diferite pentru luni consecutive, pentru uşurinţa schimbării periodice a dozimetrelor

Avantajele utilizării dozimetrelor termoluminescente Panasonic:

-Tehnologie modernă, utilizată în majoritatea laboratoarelor europene de dozimetrie individuală

-Îmbunătățirea semnificativă a calității evaluărilor de doză datorată detectorilor Panasonic realizați din material echivalent țesut

-Posibilitatea determinării unor valori de doză foarte scăzute, limita de detecție fiind de 0,03 mSv.

Incertitudinea asociată rezultatelor: 13%

 

Prezentare dozimetru Panasonic

Instrucțiuni de purtare dozimetre termoluminescente Panasonic