Monitorizarea mediului de lucru

Monitorizarea mediului de lucru – prin evaluarea echivalentului de doză ambiental H*(10) folosind dozimetre termoluminescente.

Conform prevederilor din Normele de Securitate Radiologică în practicile de radiologie de diagnostic şi radiologie intervenţională (NSR-11), titularul de autorizaţie trebuie să ţină o evidenţă a rezultatelor măsurătorilor câmpurilor de radiaţii în zonele controlate şi spaţiile adiacente zonelor controlate, efectuate pentru punctele de interes specificate în autorizaţie.

Punctele de măsurare se stabilesc de CNCAN în procesul de autorizare. Periodicitatea măsurătorilor este de regulă 3 luni, în cazul radiografiei dentare, a mamografiei şi a osteodensitometriei fiind de 6 luni.Picture5

Click aici pentru prezentarea dozimetrului termoluminescent şi click aici pentru instrucţiunile de folosire.Trasabilitatea măsurătorilor este asigurată prin etalonarea sistemului dozimetric termoluminescent în cadrul laboratorului SSDL al Czech Metrology Institute, pentru calităţi ale radiaţiei pornind de la N-10 până la S-Co.

Serviciile de monitorizare dozimetrică a mediului de lucru includ:

-Expedierea lunară a dozimetrelor, înainte de data de 1 ale lunii
-Interpretarea semnalului termoluminescent, evaluarea şi raportarea H*(10). Disponibilitatea rezultatelor: 2 – 5 zile lucrătoare de la primirea dozimetrelor purtate, prin intermediul bazei de date on-line – RepDoz
-Emiterea buletinelor dozimetrice
-Accesul on-line la rezultatele monitorizării şi vizualizarea istoricului

Avantajele utilizării dozimetrelor termoluminescente:

Tehnologie modernă, detectori foarte sensibili

ads