Noutăți/Anunțuri

Evenimente

Cursuri de pregătire în protecție radiologică

Cursurile de pregătire în protecție radiologică se desfășoară în baza avizului obținut de la CNCAN.

Conform normelor în vigoare (http://www.cncan.ro/assets/Informatii-Publice/05-Proiecte-acte-legislative/2017/procedura-cerinte-avize-de-curs.pdf) acestea se organizează pe domenii de activitate și nivel de pregătire.

Dozimed organizează cursuri de pregătire inițială și continuă pentru toate domeniile de activitate (medicină, industrie etc.), atât pentru nivel 1, cât și pentru nivel 2.

În vederea obținerii avizului de curs de la CNCAN, organizatorul va depune cu minimum 30 de zile înainte de data propusă pentru începerea cursului dosarul ce va conține: denumirea cursului, perioada și locul de desfășurare, lista participanților, domeniul, specialitatea, nivelul (1, 2 sau 3), tipul cursului: pregătire în vederea formării inițiale sau prelungirii permiselor de exercitare nivelul 1, 2 sau 3, obiectivele cursului și programa de curs pe zile și ore.